Personvernerklæring for bolig.ai


1. Behandlingsansvarlig

Brian West er på vegne av Tjuvholmen Property II AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre brukere som har konto på min side: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, hash av passord for min side. Vi lagrer i tillegg adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte bruker navigerer på siden.

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å sende ut tilbud du har etterspurt og å oppfylle eventuelle kjøpsavtaler. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

5. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider.Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service.Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt for min side lagres så lenge du har en aktiv konto. Du kan når som helst slette kontoen ved å trykke på "Slett konto" knappen i min side.

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med forespørsel om tilbud eller kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

9. Personvernombud

Vi har et personvernombud, Joachim Lindbo, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

10. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig via kontaktskjema her eller per post til følgende adresse:

Tjuvholmen Property II AS
Skovveien 4 0257 Oslo